Maschinen-Liste

Lagerliste


LagernummerBildMaschinenartFabrikat
Typ
Baujahr
Technische DetailsSteuerung
1073-55619 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen FASTI
104-10-2
Blechbreite 1020 mm
Blechstärke 2,00 mm
Anbiegung
Walzendurchmesser 80 mm
Gesamtleistungsbedarf 1,1 kW
konventionell
1073-55620 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen FASTI
104-12-1,75
Blechbreite 1270 mm
Blechstärke 1,75 mm
Anbiegung
Walzen-Ø 80 mm
Gesamtleistungsbedarf kW
konventionell
1073-55622 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen OMCCA
TSI 2/2
1996
Blechbreite 1550 mm
Blechstärke 4,00 mm
Anbiegung 3,00 mm
Walzendurchmesser - oben 120 mm
Gesamtleistungsbedarf 3,0 kW
konventionell
1073-55621 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen FASTI
106-4
1968
Blechbreite 2040 mm
Blechstärke 2,50 mm
Anbiegung
Oberwalzen-Durchmesser 120 mm
Gesamtleistungsbedarf kW
konventionell
1073-55618 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen MG
MG 2525 D
2001
Blechbreite 2550 mm
Blechstärke 25,00 mm
Anbiegung 20,00 mm
Oberwalzen-Durchmesser 300 mm
Seitenwalzendurchmesser 220 mm
NC
1073-55553 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen FASTI
109-30-10
Blechbreite 3000 mm
Blechstärke 10,00 mm
Anbiegung
Gesamtleistungsbedarf kW
Maschinengewicht ca. 9,00 t
konventionell
1073-55607 Blechbiegemaschine - 3 Walzen Blechbiegemaschine - 3 Walzen FASTI
109/25
1962
Blechbreite 3040 mm
Blechstärke 6,00 mm
Oberwalzen-Durchmesser 190 mm
Unterwalzen-Durchmesser 190 mm
Seitenwalzendurchmesser 190 mm
konventionell